คุณคิดว่าเงิน 300 บาท* มีค่าได้มากแค่ไหน?

ในวาระโอกาสครบรอบ 100 ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกลไกสร้างความร่วมมือผ่านการออกแบบ (Design Collaborative Platform) ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความท้าทายสำคัญของสังคม

หนึ่งในความริเริ่มสำคัญของศูนย์ คือ โครงการกางเกงออกแบบพิเศษเพื่อผู้สูงอายุและคนนั่งรถเข็น ที่จะนำไปสู่การพัฒนาโมเดลส่งเสริมการใช้ชีวิตโดยอิสระอย่างเต็มรูปแบบต่อในไปในอนาคต เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ศูนย์จึงได้ริเริ่มกิจกรรมระดมทุนสาธารณะ (Crowdfunding) เพื่อนำไปสู่การทดลองผลิตจริงจำนวน 1,000 ตัวในราคาตัวละ 300 บาท ทั้งในรูปแบบการสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-order) สำหรับผู้ใช้งาน หรือ การบริจาค สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ 5 กรกฎาคม ถึง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.http://cud4s.org หรือ www.facebook.com/cud4s

­