โครงการปัญญาชน คนทำดี ปี 3
มูลนิธิเอสซีจี รามพลคนร้อนวิชา พลิกตำราทำความดีกลับมาอีกครั้ง กับโครงการ “ปัญญาชน คนทำดี” ปีที่ 3 โดย มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมตัวกัน 5 คนขึ้นไป มาร่วมกันทำความดีทะลุตำรา โดยนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้เงื่อนไขหลักว่า โครงการที่เสนอนั้นจะต้องเป็นโครงการที่น้องๆ นำความรู้ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา หรือหลักสูตรที่น้องๆ กำลังศึกษาอยู่มาทำประโยชน์แก่สังคมด้วยการคิดและลงมือปฏิบัติจริง สำหรับ 20 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2558 ด้วยวงเงินสูงสุดโครงการละ 100,000 บาท


น้องๆ ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่www.scgfoundation.org ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 2110 หรือ คลิก www.facebook.com/ปัญญาชนคนทำดี