"กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 10 เปิดรับสมัครแล้ว!!!
กับ Theme การแข่งขัน "กล้าใหม่...รักษ์โลก" ร่วมค้นหาความหมาย "เยาวชนไทยทำอะไรให้แก่โลกได้บ้าง" ผ่านการแข่งขัน 3 ประเภท ที่เหมาะสมกับช่วงชั้นเรียนและช่วงวัย