‘ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ #EP2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ 'ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ #EP2 บทเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
หัวข้อ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างทุกคนให้เป็นครู กล้าเรียนรู้ด้วยตนเอง -Inclusive Education

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.30 น.

­--------------------------------------------------

>>>> Facebook Live <<<< ย้อนหลังได้ที่

https://www.facebook.com/EducationSandbox/videos/596568215056465