สะท้อนการเรียนรู้จากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

  • สะท้อนการเรียนรู้จากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-ทักษะที่ทำได้ดีคือการฟัง

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-ทักษที่ต้องการพัฒนาเพิ่มคือ ทักษะการพูด การเป็นวิทยากร

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-สิ่งที่ประทับใจและอยากนำไปใช้คือ ทักษะการพูดและสะท้อนกลับข้อมูล

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“รับฟัง ยอมรับ จริงใจ”

­

นางณัฎฐนิชา เขียวสะอาด

นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่