ประกายความคิดในวันเริ่มต้น

­

           ทุกปีในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฉันจะต้องคอยฟังว่าปีนี้พระองค์จะพระราชทานแนวคิดอะไรให้คนไทยบ้าง ดังนั้น พอฉันรู้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แล้วฉันเป็นครู ฉันจะนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ไหม เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจ อีกอย่างหนึ่งพอฉันสอนนักเรียนเรื่องดิน การใช้ประโยชน์จากดิน การแบ่งที่ทำกิน ฯลฯ ฉันยังไม่ค่อยเข้าใจว่าไปสัมพันธ์กับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

           วันหนึ่งฉันอ่านหนังสือพิมพ์พบว่ามีการประกวดสื่อเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเป็นคนชอบอ่าน จึงอยากเขียนกับเขาบ้าง จึงไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม แล้วฉันก็ประยุกต์ให้เข้ากับการดำเนินเรื่องของตัวละคร และสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของดินที่ฉันสอนด้วย แล้วไปให้นักเรียนที่วาดรูปเก่งวาดรูปประกอบเรื่อง สื่อชิ้นนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง และทำให้ได้ไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ ฉันได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดทำชุดหน่วยการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และได้เข้าร่วมกิจกรรมอีกหลายครั้งกับโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และสำนักพัฒนากิจการนักเรียนฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก

­