ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ : 1 ปีกับเรียนรู้ “ภูมิสังคมภาคตะวันตก”

สามารถดูวีดิโอบทสัมถาษณ์ได้ที่นี่...

.