เสพ ! > ตาย

ขาย ! > ติดคุก

ดิฉัน เป็นแกนนำพลังพลเมืองสงขลารุ่นแรก กลุ่ม Special of art โครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ โครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกความเป็นผู้นำ การฝึกทักษะชีวิตมนุษย์ การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเกี่ยวพันกันในเรื่อง เยาวชนห่างไกลยาเสพติด วันแรกที่ได้เข้ามาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโครงการ ก็ยังรู้สึกเกร็ง เพราะกลัวที่จะทำไม่ได้ แต่ในใจคิดไว้เสมอว่า "จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำ สิ่งที่ตัวเองคิด" ดิฉัน เป็นคนที่อารมณ์ร้อน จึงไม่ค่อยฟังเหตุผลเพื่อนในกลุ่ม แต่การอบรมในครั้งนี้ มันทำให้ดิฉันรู้ว่า "เพื่อนทุกคนในกลุ่ม ก็มีศักยภาพเท่าเทียมกับเรา" และสำหรับการเขียนโครงการ มันต้องใช้ความคิดและการมีส่วนร่วมอย่างสูง ทุกคนช่วยกันระดมความคิด แต่ก็ไม่ได้เครียด เพราะมีคนเคยบอกกับดิฉันว่า "การทำงานจะดีได้ต้องสนุกกับงานที่เราทำ" เพราะเหตุนี้จึงทำให้พวกเราทำงานเป็นทีมได้อย่างลงตัว บางครั้งก็เจออุปสรรค แต่เราก็สามารถเดินผ่านไปได้ เพราะความสามัคคี ถึงจะมีขัดแย้งกันบ้างแต่พวกเราก็จะเตือนกันเสมอด้วยประโยคที่ว่า "อย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา" เพราะเหตุนี้การทำงานของพวกเรา จึงเป็นไปได้ด้วยดี เพราะเรา"เข้าใจซึ่งกันและกัน"