บันเทิงชีวิตครู สู่ชุมชนการเรียนรู้ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

     

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF อ่านฟรี!!! https://goo.gl/inDDmA

­

หนังสือเล่มนี้ แนะนำให้คุณครู มีวงเรียนรู้ร่วมกันเอง ที่เรียกว่า Professional Learning Community หรือเรียกย่อๆ ว่า PLC ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ใส่ใจในการยกระดับ ความสำเร็จทางการศึกษา จึงควรเป็น เจ้าภาพในการสร้างวงเรียนรู้แบบ PLC แต่วง PLC จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นกับผู้บริหารจะสามารถกระตุ้นให้ครู กระหายที่จะพัฒนาตนเองไฝ่รู้ พัฒนางาน โดยมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายได้อย่างไร หากเป็นความต้องการของครู การจัดวงเรียนรู้จากประสบการณ์ของครูด้วยกันจะเป็นความบันเทิงอย่างยิ่ง การจัดการให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของครู ให้เกิดความบันเทิงจึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ของผู้บริหาร ที่เรียกหาความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้จึงอาจมีส่วนช่วยให้ครู ผู้อำนวยการ และผู้บริหารการศึกษา ได้จุดประกายความคิด ในการพัฒนางานของตน ด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือผู้ที่ได้ประโยชน์ คือ ผู้เรียนนั่นเอง

­

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ต้นทุนการพิมพ์หนังสือ 65.00 บาท


สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ
มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา


2.
การบริจาคเงินเพื่อรับหนังสือ

2.1 โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่ามีหนังสือหรือไม่ (คุณดลฤดี โทร.02-9379901-7 )

2.2 โอนเงินบริจาคเพื่อรับหนังสือเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน เลขที่ 111-2-262112 ชื่อบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล” จากนั้นส่งสำเนาโอนเงิน (โทรสาร 02-9379900 หรือ donrudee@scbf.or.th ) พร้อมระบุ รายชื่อ จำนวนหนังสือ และรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินโดยละเอียด เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จรับเงินมูลนิธิฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

2.3 การติดต่อรับหนังสือ หลังการส่งเอกสารการโอนเงิน โทรประสานการรับหนังสือที่มูลนิธิฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์เนื่องจากมูลนิธิฯ ไม่ได้จัดเก็บหนังสือที่สำนักงาน (มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ์การจัดส่งเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะบริการจึงขอให้ติดต่อมารับด้วยตนเอง) ติดต่อคุณดลฤดี 029379901-7

­

3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF อ่านฟรี!!! https://goo.gl/inDDmA