หนังสือ บันทึกคุณแม่ นักอ่านนิทาน

     

บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน เล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงลูกสองคนของคุณธิดา พทนิช สอดแทรกวิธีการสำหรับพ่อแม่ใช้เลี้ยงลูกเล็กให้สั่งสมการเชื่อมโยงใยประสาทในสมอง วิธีการดังกล่าวจะค่อยๆ ปูพื้นฐานการมี “สมองดี” ไปโดยปริยาย เวลานี้ ความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วบอกว่า สมองดีสร้างได้แล้ววิธีการที่เล่าใน บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว

“สมองดี” มีหลายมิติ มิติหนึ่งที่หน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเปิดกว้างในวัยทารกและเด็กเล็ก คือ การพัฒนา Executive Functions & Self-regulation (เรียกย่อๆ ว่า EF) ซึ่งเป็นสมองส่วนควบคุมจิตใจ ควบคุมอารมณ์ และควบคุมพฤติกรรมของตนเอง รวมทั้งการทำหน้าที่คิดที่เรียกว่า Working Memory พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามแนวทางที่แนะนำในหนังสือเล่มนี้จะเท่ากับฝึก EF ให้แก่ลูกไปในตัว โปรดอ่านตอนที่ชื่อว่า “ลูกชิ้นไม้นั้นกับการยับยั้งชั่งใจ”


ในส่วนของการอ่านนิทานให้ลูกฟังนั้น นอกจากเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่ลูกแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นจินตนาการ และเป็นกิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ ที่เรียกว่า Socialization ซึ่งจะช่วยให้เกิดพัฒนาการด้านจิตใจ ที่เรียกว่า Attachment ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาอารมณ์ของตนเอง และพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เด็กที่มี Attachment มั่นคง จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจในตนเอง และมีความมั่นคงทางอารมณ์

ท่านผู้อ่านจะสังเกตเห็นว่า วาวา ลูกสาวคนโตของโบ มีคลังคำอยู่ในสมองมากจนผู้ใหญ่ตกใจ ว่าเด็กอายุน้อยขนาดนั้น สามารถพูดคำที่มีความหมายลึกซึ้งถึงขนาดนั้นได้เชียวหรือ นี่คือตัวอย่างจริงของผลลัพธ์ที่
เกิดจากการฟังนิทานที่คุณแม่อ่านให้ฟังบันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน เล่าเรื่องราวการเรียนรู้และเติบโตของลูก ผ่านการสังเกตของแม่ พร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้และเติบโตของแม่นำมาเผื่อแผ่แก่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าที่คุณพ่อคุณแม่ สำหรับเป็นแนวทางเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นเป็นคน “สมองดี” ซึ่งหมายความว่า ดีทั้งด้านสติปัญญา และด้านบุคลิก อารมณ์ และปฏิสัมพันธ์

โดยหนังสือเล่มนี้เน้นการพัฒนา ด้านบุคลิก อารมณ์ และปฏิสัมพันธ์ ที่หนังสือเลี้ยงให้รุ่ง เสนอว่า มีความสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตมากกว่าความฉลาดหรือสติปัญญา

­

ต้นทุนการพิมพ์หนังสือ 65.00 บาท

­

สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ
มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา


2.
การบริจาคเงินเพื่อรับหนังสือ

2.1 โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่ามีหนังสือหรือไม่ (คุณดลฤดี โทร.02-9379901-7 )

2.2 โอนเงินบริจาคเพื่อรับหนังสือเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน เลขที่ 111-2-262112 ชื่อบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล” จากนั้นส่งสำเนาโอนเงิน (โทรสาร 02-9379900 หรือ donrudee@scbf.or.th ) พร้อมระบุ รายชื่อ จำนวนหนังสือ และรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินโดยละเอียด เพื่อจัดทำใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จรับเงินมูลนิธิฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

2.3 การติดต่อรับหนังสือ หลังการส่งเอกสารการโอนเงิน โทรประสานการรับหนังสือที่มูลนิธิฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์เนื่องจากมูลนิธิฯ ไม่ได้จัดเก็บหนังสือที่สำนักงาน (มูลนิธิฯ สงวนสิทธิ์การจัดส่งเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะบริการจึงขอให้ติดต่อมารับด้วยตนเอง) ติดต่อคุณดลฤดี 029379901-7

­

3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้ สำหรับบทแนะนำและบทแรกของหนังสือ : intro-mom diary-2018

­

ดาวน์โหลด: intro-mom diary-2018.pdf