หนังสือ EF EXECUTIVE FUNCTIONS พลังสมองวัยุร่น พลังการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

"ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุด นั่นก็เพราะสมองในวัยนี้กำลังพัฒนาและสมองจะเชื่อมต่อโครงสร้างและปรับการทำงานของตัวเองมากน้อยตามแต่สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่พบเจอในช่วงอายุ 11-18 ปี รวมถึงประสบการณ์ในช่วงวัยรุ่นทั้งในด้านบวกและด้านลบ จะเป็นคลื่นสั่นสะเทือนสมองไปตลอดชีวิต........

หนังสือ "EF EXECUTIVE FUNCTIONS พลังสมองวัยุร่น พลังการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง"

เป็นหนังสือนำเสนอตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา EF ในวัยรุ่น ผ่านการทำโครงการเพื่อชุมชน พร้อมผลวิจัยจากการทดสอบว่าผลจากการเรียนรู้จากโครงการเพื่อชุมชน สามารถพัฒนา EF ในวัยรุ่นได้หรือไม่ ?

ดาวน์โหลดหนังสื่อ หนังสือ "EF EXECUTIVE FUNCTIONS พลังสมองวัยุร่น พลังการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" ได้ที่นี่ : พลังสมองวัยุร่น_พลังการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง.pdf