​จัดงานวันเกิดและการให้ความเคารพการเป็นมนุษย์
​จัดงานวันเกิดและการให้ความเคารพการเป็นมนุษย์

จัดงานวันเกิดและการให้ความเคารพการเป็นมนุษย์

------------------------------------------------------------------------
ครูอุ้ยนำพ่อแม่จำลองสถานการณ์จัดงานวันเกิดให้กับลูก เพื่อสร้างความเข้าใจของการเกิดของมนุษย์ และการจัดงานวันเกิดอย่างมีความหมายต่อลูกและตัวพ่อแม่เอง เป็นการส่งผ่านความรู้สึกยินดีกับเจ้าของวันเกิดในฐานะบุคคลสำคัญของครอบครัว ของสังคม ของโลกที่จะมาสร้างสิ่งดีๆ ในปีต่อไป
--------------------------------------------------------------------------
• เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการให้ความเคารพลูกในฐานะที่เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตัวน้อยๆ ที่จะมาร่วมกันสร้างความดี ความงามบนโลกใบนี้
• นอกจากนี้การจัดงานวันเกิดยังทำให้ลูกได้เห็นภาพความร่วมมือร่วมใจของพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกันทำขนมให้เขา
• ทำให้เด็กเห็นคุณค่าของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
• หัวใจสำคัญคือความชื่นชมยินดีที่เขาเกิดมาเป็นลูก และอวยพรให้เขาคิดดิ ทำดี เป็นคนดี
@ห้องเรียนพ่อแม่ “กิจกรรมงานวันเกิด”
โดยครูอุ้ย “อภิสิรี จรัลชวนะเพท” ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอนุบาลวอลดอร์ฟ และผู้อำนวยการอนุบาลบ้านรัก
วันที่10พ.ย.2561 ณ อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพฯ