​ดนตรีและเสียงเพลงเพื่อการพัฒนาภายในจิตใจ
​ดนตรีและเสียงเพลงเพื่อการพัฒนาภายในจิตใจ

ดนตรีและเสียงเพลงเพื่อการพัฒนาภายในจิตใจ

-----------------------------------------------------------------
"ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก (ครูมัย) นักดนตรีบำบัดตามแนวมนุษยปรัชญาพาเรียนรู้เรื่องดนตรีและการร้องเพลง เพื่อเตรียมความพร้อมพ่อแม่ก้าวข้ามความกลัวที่จะใช้เสียงตนเองร้องเพลง สนุกและมีความสุขกับการร้องเพลง และเข้าใจการใช้ดนตรีที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กเล็ก"
----------------------------------------------------------------

• พ่อแม่ควรเลือกดนตรีที่เหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งเด็กอายุ 0-7 ขวบ ควรเป็นตัวโน๊ตที่เป็นเสียงคู่ 5 เพราะเด็กในวัยนี้มีลักษณะที่สำคัญคือยังอยู่ใน BUBBLE หรือ“ภวังค์”ของตัวเอง

• เพลงที่เข้ากับลักษณะของเด็กในวัย 0-7 ขวบ ต้องอ่อนหวาน นุ่มนวล ไม่ซับซ้อน ไม่ปลุกเร้ารุนแรง เหมือนอย่างเพลงที่ “ถึงใจพ่อแม่” ซึ่งแบบนี้จะปลุกให้เด็ก “ตื่น”

“ตื่น” ในที่นี้หมายถึง BUBBLE หรือ“ภวังค์”ที่เป็นภาพฝันของเด็กในวัยอนุบาลแตกกระจาย ถ้าเด็กตื่นจากภวังค์ นั่นหมายความว่า เด็กจะรับรู้โลกแห่งความเป็นจริงก่อนวัยอันควร ซึ่งช่วงเวลาที่เด็กตื่นเต็มที่คือช่วงอายุ 9 ขวบ

• ธรรมชาติของเด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างรอบตัวจากพ่อแม่ ดังนั้น การกำหนด Rhythm (จังหวะ) ของเพลงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

• เสียงที่ดีที่สุดสำหรับลูกคือ “เสียงของแม่” ดังนั้น การที่แม่ขับกล่อมลูกด้วยเสียงเพลงที่ร้องเองด้วยจังหวะแบบนุ่มนวลอ่อนหวานจะทำให้ลูกเกิดความคุ้นเคยและมีอารมณ์ละมุนมากขึ้นก่อให้เกิดการเรียนรู้ในแบบฉบับที่เหมาะสมกับวัยของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์

@ห้องเรียนพ่อแม่ “ดนตรีเพื่อการพัฒนาเด็ก”
โดยครูมัย “ณภัทร ชัยสุบรรณ์กนก” นักดนตรีบำบัดตามแนวมนุษยปรัชญา
วันที่10พ.ย.2561 ณ อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพฯ