กิจกรรมวงกลม

- กิจกรรมวงกลม -
---------------------------------------------
"เตรียมความพร้อมของพ่อแม่ในการฝึกถ่ายทอดเรื่องราว แทนการบอกสอน ด้วยบทกลอน บทกวี บทเพลง ที่มีภาษาอันไพเราะ และได้เคลื่อนไหวประกอบท่าทางอย่างมีทิศทาง ผ่านจังหวะอันพลิ้วไหวอ่อนโยน ปนสนุก เพื่อเชื่อมโยงลูกไปสู่ความเข้าใจชีวิตและธรรมชาติอย่างงดงาม"
--------------------------------------------

ครูอุ้ยชวนพ่อแม่จับมือกันเป็นวงกลม และเข้าสู่กิจกรรมวงกลมนิทานเพลง และเคลื่อนไหวตามจังหวะประกอบท่าทาง

• กิจกรรมวงกลม เกิดจากการที่ครูอยากจะให้ข้อมูลกับเด็กในเรื่องบางเรื่อง

• การให้ข้อมูลจะเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือ “พาทำ”

• การพาทำที่ดี เป็นการพาให้เด็กมีประสบการณ์จริงร่วมกับพ่อแม่ (พ่อแม่อาจสร้างประสบการณ์สมมติขึ้นได้ในบางกรณี)

• ในขณะที่ข้อมูลบางเรื่องเข้าถึงยาก จึงนำบทกลอน บทเพลง หรือนิทานเพลง ซึ่งเป็นศาสตร์ของศิลปะ มีความสุนทรีย์เข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น ไปพร้อมๆ กับการพาทำ เพื่อเชื่อมโยงเด็กเข้าสู่บรรยากาศของข้อมูลที่สละสลวย ลื่นไหลผ่าน จังหวะ และเป็นการนำพาเด็กสัมผัสความรู้สึก และประสบการณ์จาก “กิจกรรมวงกลม" นั่นเอง

• นอกจากนี้ กิจกรรมวงกลมยังเป็นไปเพื่อปรับอารมณ์ของเด็กเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

@ห้องเรียนพ่อแม่ “กิจกรรมวงกลม”
โดยครูอุ้ย “อภิสิรี จรัลชวนะเพท” ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอนุบาลวอลดอร์ฟ และผู้อำนวยการอนุบาลบ้านรัก

วันที่10พ.ย.2561 ณ อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพฯ