​นิทานตั้งโต๊ะ
​นิทานตั้งโต๊ะ

นิทานตั้งโต๊ะ

-------------------------------------------------------------------
"ครูอุ้ยเตรียมพ่อแม่ในการเป็นนักเล่านิทานเพื่อให้ลูกน้อยวัยก่อน 7 ขวบได้เรียนรู้เรื่องราว มีจินตนาการ ไปพร้อมๆ กับได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจากเนื้อหาในนิทาน ที่เด็กๆ จะรู้สึกอิ่มเอมและซึมซับได้ โดยไม่ต้องการข้อสรุป"
-----------------------------------------------------------------------

• เรื่องราวของนิทานต้องแฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและความจริงทางจิตใจที่เด็กเห็นภาพผ่านจินตนาการได้ไม่ยาก

• พ่อแม่ต้องเล่านิทานปากเปล่า โดยใช้ตุ๊กตา (ไม่มีหน้า) หรือวัสดุธรรมชาติง่ายๆ ประกอบ และไม่ใช้สื่อมากจนเกินไป เพื่อให้เด็กสร้างจินตนาการจากเรื่องราวในนิทานด้วยตนเอง

• พ่อแม่ต้องใช้ภาษา จังหวะและเสียงที่นุ่มนวลเพื่อสร้างความประทับใจในสิ่งที่ดีงาม องค์ประกอบทั้งหมดจะมีส่วนช่วยให้สิ่งที่เด็กได้ยินฝังลึกลงในจิตใจ ไปกระตุ้นให้เด็กๆ สร้างจินตนาการภายในใจของแต่ละคนไปจนโต

• ไม่ควรเปิดเทปนิทานหรือเพลง เพราะสื่อเหล่านั้นไม่มีชีวิต และไม่สามารถส่งพลังสั่นสะเทือนเข้าไปกระตุ้นการตอบสนองที่ละเอียดอ่อนภายในใจของเด็กได้เหมือนเสียงจากพ่อแม่

• ไม่ต้องสรุปว่านิทานเรื่องนี้สอนอะไร หรือตั้งคำถามว่าฟังแล้วลูกได้อะไร แต่ควรปล่อยให้นิทานจบลง โดยที่เด็กๆ รู้สึกอิ่มเอม “ดื่มด่ำ” ไปกับเรื่องราวและจินตนาการต่อไปด้วยตัวเขาเอง

• เด็กเล็กต้องการฟังนิทานเรื่องเดิมซ้ำ ๆ สัก 3 สัปดาห์ เล่ากระทั่งเด็กจำได้ว่า เหตุการณ์ต่อไปคืออะไร

@ห้องเรียนพ่อแม่ “นิทานตั้งโต๊ะ"
โดยครูอุ้ย “อภิสิรี จรัลชวนะเพท” ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอนุบาลวอลดอร์ฟ และผู้อำนวยการอนุบาลบ้านรัก
วันที่ 10 พ.ย.2561 ณ อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพฯ