งานบ้าน งานครัว งานสวนกับวิถีในบ้านของเด็ก
งานบ้าน งานครัว งานสวนกับวิถีในบ้านของเด็ก

"งานบ้าน งานครัว งานสวนกับวิถีในบ้านของเด็ก"

......................................................................

ในสัปดาห์ที่ 3 หลังจากปั้นขนมปังเสร็จแล้ว ครูอุ้ยและแม่ครูที่อนุบาลบ้านรัก มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ และสนับสนุนพลังเจตจำนง (will)ให้เด็กๆ เกิดความมุ่งมั่นจากการลงมือทำเอง 3 กิจกรรม ได้แก่ การร้อยดอกไม้ที่เด็กๆ จะได้ฝึกประสานความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ การระบายสีเทียนและสีน้ำ จากกิจกรรมทั้งสามที่เด็กๆ ได้ทำอย่างอิสระ พบว่าเด็กๆ คลายความกังวล เกิดสมาธิ และเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสถานที่และคนจำนวนมากได้ดี