​การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความพอเพียงของเยาวชนวิถีเมือง”
โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายในค่ายเยาวชน Pladao Fill Up Your Life Summer Camp ครั้งที่ 7 วันที่ 23 – 27 เมษายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน และ ศูนย์ฝึกอบรม พีระยา นาวิน จ.ระยอง

­

         การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความพอเพียงของเยาวชนวิถีเมือง” โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายในค่ายเยาวชน Pladao Fill Up Your Life Summer Camp ครั้งที่ 7 วันที่ 23 – 27 เมษายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน และ ศูนย์ฝึกอบรม พีระยา นาวิน จ.ระยอง

­

­

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย ความพอเพียงของเยาวชนวิถีเมือง

ดาวน์โหลดเอกสารถอดความการบรรยาย ความพอเพียงของเยาวชนวิถีเมือง