การบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังเยาวชน ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม”
โดยคุณธนา เธียรอัจฉริยะ ผอ.สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายในค่ายเยาวชน Pladao Fill Up Your Life Summer Camp ครั้งที่ 7 วันที่ 23 – 27 เมษายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน และ ศูนย์ฝึกอบรม พีระยา นาวิน จ.ระยอง

­

การบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังเยาวชน ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยคุณธนา เธียรอัจฉริยะ ผอ.สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายในค่ายเยาวชน Pladao Fill Up Your Life Summer Camp ครั้งที่ 7 วันที่ 23 – 27 เมษายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน และ ศูนย์ฝึกอบรม พีระยา นาวิน จ.ระยอง

­

ดาวน์โหลดเอกสารถอดความการบรรยายพลังเยาวชน ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม