คุณลักษณะ ครูดี 4.0

คุณลักษณะครูดี 4.0
1. ครูมี Growth Mindset
2. ครูเปลี่ยนห้องเรียน
3. ครูเปลี่ยนการสอน
4. ครูแสวงหาความรู้ใหม่ และใช้ IT เป็น
5. ครูผู้เข้าใจสถานการณ์สังคม(จับชีพจรของสังคม) และชุมชนได้
6. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู


คุณลักษณะครูดี 4.0 ที่นำเสนอนี้ เป็นการประมวลความเห็นจากผู้ทำงานด้านการศึกษาหลากหลายกลุ่ม ซึ่งทำงานร่วมกันกับมูลนิธิสยามกัมมาจล จากหลายเวที หลายวาระ และจากการประมวลจากทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ในการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้ได้พลเมืองที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21

อย่างไรก็ตาม การประมวลคุณลักษณะในข้างต้น เป็นการดึงเอาลักษณะเด่นๆ ซึ่งอาจจะขาดคุณลักษณะสำคัญด้านอื่น

ซึ่งทุกท่านสามารถนำเสนอเพื่อเติมเต็มหรือร่วมแลกเปลี่ยนได้เลยค่ะ
มูลนิธิมีความยินดีที่พื้นที่นี้จะเป็น พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันค่ะ^^

เชิญอ่านตัวอย่างครูดี 4.0 ได้ที่ : https://goo.gl/DXaWKt

#ครูดีสี่จุดศูนย์ #ครูดี4จุด0

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­


https://www.facebook.com/SCBFOUNDATION/posts/19357...