ปิดเทอมใหญ่ (ในยุค AEC) หัวใจไม่ว้าวุ่น
โดย ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ภาควิขาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์

เครดิต : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ A+ Education Magazine ปีที่ 5 ฉบับที่ 120 วันที่ 28 สิงหาคม - 24 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ : ปิดเทอมใหญ่ (ในยุค AEC) หัวใจไม่ว้าวุ่น

­