รวมถอดบทเรียนตัวอย่าง ครู 4.0
ยุค 4.0 ในยุคที่บทบาทในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง บทบาทครูก็เช่นเดียวกัน แต่จะเปลี่ยนอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองตก เทรนด์เป็นครูไทยในยุค 4.0 ครูจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือทำอย่างไร

สร้างนวัตกรรม 6 ขั้นให้เด็ก LD อ่านออกเขียนได้
ครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ
โรงเรียนบ้านหินลาด จ.มหาสารคาม

ครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

เชิญอ่านบทความได้ที่นี่ https://www.scbfoundation.com/stocks/media/files/5dgr7vytn.pdf

­

­

รู้ตัวว่าสอนผิดเมื่อเกษียณ
“ครูแดง” รุ่งนภา นาคะเต
ทุ่มทั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงครูรุ่นใหม่
โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) จ.สมุทรสงคราม

ตัวอย่างครูดี 4.0 ครูแดง – รุ่งนภา นาคะเต โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) จ.สมุทรสงคราม

เชิญอ่านบทความได้ที่นี่ : https://www.scbfoundation.com/knowledge.php?project_id=292#knowledge/292/16123


­

“ครูน้ำนิ่ง” นางสาวณัฏฐา ถมปัทม์ ครู (โรงเรียนบ้านโชกเหนือ)

ครูยุคใหม่ผลิตสื่อการสอนเพื่อเปลี่ยนนักเรียน

อ่านบทความได้ที่นี่ https://www.scbfoundation.com/stocks/media/files/5dgr1u542.pdf