ชุมชนบ่อทรัพย์ สกู๊ปรายการข่าวThaiPBS ช่วง บ้านฉันวันนี้

­

สกู๊ปรายการข่าวThaiPBS นักข่าวพลเมือง ช่วง บ้านฉันวันนี้

เรื่องราวของ เยาวชนกลุ่มจิตใส อาสา โครงการ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัดบ่อทรัพย์

ทำโครงการสำรวจแหล่งโบราณคดี บริเวณชุมชนวัดทรัพย์ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา แต่กำลังจะถูกลืมเลือนตามกาลเวลา

น้องๆกลุ่มนี้จึงทำการศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อพลิกฟื้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาขึ้นมาอีกครั้ง

จัดทำโดย เยาวชนกลุ่มเด็กดื้อ รื้อฝัน (โครงการสื่อเล็กๆของเด็กสงขลา)

­

https://www.youtube.com/watch?v=ywkMfRSncjI&feature=youtube_gdata_player

ดาวน์โหลด: videoplayback.mp4