หนังสือ ศาสตร์และศิลป์ของการสอน โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

หนังสือ ศาสตร์และศิลป์ของการสอน โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

     

หนังสือ ศาสตร์และศิลป์ของการสอน

“จุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนการจัดการสอนอยู่ในบทที่ ๑๖ ที่ครูจะต้องไม่พยายามสอนเนื้อหาความรู้ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรมาตรฐาน ต้องเอาหลักสูตรมาตรฐานมาศึกษา และเลือกเฉพาะความรู้ที่สำคัญยิ่งยวด (critical knowledge) เท่านั้นที่นำมาจัดทำตารางสเกลความเข้าใจของนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้นั้น สำหรับใช้เป็นเข็มทิศนำทางการเรียนรู้ และเป็นตาชั่งบอกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้”

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช




สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ ศาสตร์และศิลป์ของการสอน

มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิฯเผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
หรือ มูลนิธิสยามกัมมาจล โทร.02-9379901-7 ( 9.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดธนาคาร)

2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป
ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ
3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้