ปกรณ์ นกแก้ว
-
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ที่ปรึกษาโครงการ ใน Personal Health Assistant
ประวัติและผลงาน

     
คลิกอ่านถอดบทเรียนของเยาวชน

­

­

อ่านทั้งหมดได้ที่ http://goo.gl/tPzYt9

­

รางวัลที่เคยได้รับ

-  ACM-ICPC 2011 ระดับภาคใต้  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

-  NSC 2013  รางวัลชมเชย  หัวข้อแอพลิเคชันออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

ความสามารถพิเศษ / ความถนัด / ความรู้ - ทักษะการทำงานที่โดดเด่น

-  Game  Develop (Unity 3D)

-   Digital  Graphic

-   Algorithm  Programming

-  JAVA, C#, JavaScript, C++, Lua script

-   ภาษาอังกฤษ,  ภาษาญี่ปุ่น