ปรียานุช สุปรีย์ลีลา
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ที่ปรึกษาโครงการ ใน Personal Health Assistant
ประวัติและผลงาน

     
คลิกอ่านถอดบทเรียนของเยาวชน

­

­

อ่านทั้งหมดได้ที่ http://goo.gl/tPzYt9

รางวัลที่เคยได้รับ

- NSC 2013 รางวัลชมเชย หัวข้อแอพพลิเคชันออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ความสามารถพิเศษ / ความถนัด / ความรู้ทักษะในการทำงานที่โดดเด่น

-  Programming : C, JAVA, Groovy

-  ภาษาอังกฤษฒ คณิตศาสตร์