ภัทร เตกิตติพงษ์
ปัจจุบันทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ อดีตนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

­

­

­

ฝึกงาน Practical design studio

2016 Practical design studio, FREELANCE

­