วิศรุต นุชพงษ์
ครูอาสา โครงการ Teach For Thailand และสอนที่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ครูต้นเรื่อง ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงาน

สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


                  

                                            คลิกชมบอร์ดนิทรรศการ                                                 คลิกอ่านเอกสารถอดบทเรียน

­


­


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF : วิศรุต นุชพงษ์