สิทธิชัย ชาติ
เจ้าหน้าที่โครงการเสริมความเข้มแข็งกลไกการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน และบุคลากรด้านไอที (ต่อยอดโครงการพัฒนาเยาวชนด้านการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์ - 3 ปีที่แล้ว
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์ - 3 ปีที่แล้ว
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์ - 4 ปีที่แล้ว
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์ - 4 ปีที่แล้ว
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์ - 4 ปีที่แล้ว
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์ - 4 ปีที่แล้ว