คุณสุรเดช ยิ้มละมัย
ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ชีวิตผมไม่เคยมีคำว่าสมบูรณ์แบบเพราะ “คำว่าสมบูรณ์แบบ คือจุดจบของการ พัฒนา” ฉนั้นเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เราทำนั้นสมบูรณ์แบบ สิ่งนั้นมันได้ถึงจุดจบแล้ว และถ้าครั้งหน้าเรากลับไปทำมันอีกครั้งมันก็จะสมบูรณ์แบบอยู่เหมือนเดิมโดย ไม่ได้ดีกว่าเดิมเลย.. อาเมน