อนุชา โรจน์บุญชู
แกนนำเยาวชน ต.มหาดไทย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน อบต.ป่างิ้ว
แกนนำเยาวชน ใน อบต.ป่างิ้ว