ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การนำเสนอผลงานโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 2 ณ งานมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล