ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการวิพากษ์แผนเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง : ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 18-20 ต.ค. 2562 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล