ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Super Coach & Master Teachers โรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ ด้วย PBL และ PLC วันที่ 29-31 กรกฎาคม 62 ณ โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา บุรีรัมย์
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล