ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"การประชุมพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการการทำงานเพื่อส่วนรวมของเยาวชน ครั้งที่ 1 (รอบที่2)" โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสมิหลา โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา
ไม่พบข้อมูล
รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/สังกัด อีเมล