แนวทางการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของคนในชุมชน 2 ฝั่งริมน้ำห้วยบง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและผู้มีส่วนได้เสียบ้านสาลีก
แนวทางการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของคนในชุมชน 2 ฝั่งริมน้ำห้วยบง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและผู้มีส่วนได้เสียบ้านสาลีก
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เวทีความคิด
บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้อง