ศึกษาความต้องการใช้โซล่าเซลล์และขยายผลการใช้โซล่าเซลล์ในชุมชนอำเภอจะนะ
ศึกษาความต้องการใช้โซล่าเซลล์และขยายผลการใช้โซล่าเซลล์ในชุมชนอำเภอจะนะ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เวทีความคิด
บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้อง