กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 2) โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

รายละเอียดงาน: Midterm Reflection…ผ่านมาครึ่งทาง ตัวฉันและโครงการเป็นอย่างไร . ปุ่ม SAVE การเรียนรู้ที่สำคัญ คือ การทบทวนและสะท้อนตัวเอง เมื่อมาถึงครึ่งทางโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ น้องๆ ในโครงการจึงทบทวนทั้งเรื่องตัวเองและเรื่องงานไปพร้อมๆ กัน . ทบทวนตนเองกับ 7 คำถาม 

  1. ฉันทำโครงการนี้เพราะอะไร 
  2. อะไรคือพรสวรรค์ที่ฉันเอามาใช้ในทีมนี้
  3. ฉันต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนในการทำโครงการนี้ ต้องการเพราะอะไร
  4. ฉันรักษาจุดยืน หรือดูแลตัวเองอย่างไรตอนมีปัญหาระหว่างทำงาน
  5. ภาพจำหรือประสบการณ์แรกที่ทำโครงการนี้คืออะไร
  6. ประสบการณ์แรกที่รู้สึก “เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือเราสำคัญกับกับทีม” คืออะไร
  7. ตอนทำโครงการนี้อะไรที่เราชอบ อะไรที่ไม่ชอบ อยากปรับปรุงเรื่องอะไร อยากพัฒนาด้านไหน .

ทบทวนงาน ถอดบทเรียนทีม ทำภาพ พลอตกราฟในอดีต  - ในแต่ละเดือนเราทำอะไรอยู่เกี่ยวกับโครงการนี้ - ในแต่ละเดือนนั้นเรารู้สึกอย่างไร - ในแต่ละเดือนเราผ่านปัญหาได้อย่างไร หรือได้ค้นพบอะไรใหม่ . ขอบคุณกระบวนกร ครูเก๋ ศศรส โกวิทพานิชกุล Inner Play School

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ