DOGMATE
อัญชญา ใจกล้า

1. ชื่อผลงาน DOGMATE

2. ทีมผู้พัฒนา

2.1 น.ส.อัฌมาภรณ์ รักการ

2.2 น.ส.อัญชญา ใจกล้า

2.3 น.ส.ดุษฎี ศรีทองอ่อน

2.4 น.ส.อัญรินทร์ ณ ระนอง

2.5 น.ส.ปัญญ์ชลี แตงเล็ก

3. อาจารย์ที่ปรึกษา นางวรรณวณา ปัญญาใส

4. รายละเอียดผลงาน

ที่มาของผลงาน เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในปัจจุบัน สามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดให้ผู้เลี้ยงได้ แต่ยังมีข้อจำกัดที่ทำให้ผู้อยากเลี้ยงสุนัขไม่สามารถเลี้ยงได้ หนึ่งในปัญหานั้นคือไม่มีเวลาอยู่บ้าน ต้องออกไปทำงานนอกบ้านอยู่เป็นประจำ ผู้จัดทำจึงอยากจัดชุดอุปกรณ์นี้เพื่อตอบสนองผู้ที่ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูสุนัขให้สามารถให้อาหารสุนัขได้ในระยะไกลผ่านแอพพลิเคชั่น

วิธีการใช้งาน เปิดแอพพลิเคชั่นของ Dogmate บนสมาร์ทโฟน ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน จากนั้นสั่งการทำงานต่างๆ โดยจะสามารถสั่งให้อาหารสุนัข บนแอพพลิชั่นจะมีการแจ้งเตือนหากอาหารสุนัขใกล้หมด สามารถกำหนดเวลาล่วงหน้าในการให้อาหารสุนัข นอกจากนี้ยังมีระบบบันทึกเสียงแล้วส่งไปยังสุนัขที่อยู่ปลายทางได้

5. แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานจากเดิม และแผนการนำไปสู่ผู้ใช้

5.1 ปรับปรุงให้เครื่องสามารถกำหนดเวลาล่วงหน้าที่จะให้อาหารและน้ำแก่สุนัขได้

5.2 พัฒนาให้เครื่องสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นว่าอาหารหรือน้ำใกล้หมดแล้ว

5.3 เพิ่มระบบบันทึกเสียงบนแอพพลิเคชั่นและส่งต่อไปยังสุนัขที่บ้านได้

5.4 ลงโฆษณาในกลุ่มทางเฟซบุ๊ค และตามเว็บไซต์ต่างๆเช่น พันทิป และ Dogilike เป็นต้น