Our Darkest Night
ปัญญ์ ปีติเจริญธรรม

1.ชื่อผลงาน : Our Darkest Night


2.ทีมผู้พัฒนา


2.1 ชื่อ นายปัญญ์ ปิติเจริญธรรม

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทย์-คณิต

สถาบันการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

https://www.scbfoundation.com/index.php?project_id...

­

2.2 ชื่อ นายนวฤทธิ์ หล่องคุ้ม

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทย์-คณิต

สถาบันการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

https://www.scbfoundation.com/index.php?project_id...


2.3 ชื่อ นายรพีพัฒน์ แก้วประสิทธิ์

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทย์-คณิต

สถาบันการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

https://www.scbfoundation.com/index.php?project_id...


3.อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์วิไล สุขเกื้อ

https://www.scbfoundation.com/index.php?project_id...

4.รายละเอียดผลงาน


Our Darkest Night (เกมวางกลยุทธ์ และเอาชีวิตรอดในสถานที่ปิด) เป็นโปรแกรมเพื่อความบันเทิงในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์ 2.5 มิติ ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์การเล่นที่ลุ้นระทึก ท้าทาย และแปลกใหม่ไปกับการใช้ปฏิภาณไหวพริบเพื่อแก้สถานการณ์จากเหตุบุกรุกบ้าน (Home Invasion) และช่วยเหลือตัวละครในเกมให้รอดพ้นจากเงื้อมือของอาชญากรสุดอันตรายภายใต้บรรยากาศของเกมแนว Action Sandbox Survival Our Darkest Night จะมอบอิสระให้กับผู้เล่นในการคิดแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดตัดสินใจอย่างรอบคอบ ทุกตัวเลือก และทุกการกระทำของผู้เล่นจะส่งผลต่อการดำเนินเนื้อเรื่องที่สามารถเกิดจุดพลิกผันได้ตลอดเวลา ทำให้การเล่นในแต่ละรอบ ผู้เล่นจะต้องรับมือกับระบบเหตุการณ์แบบไดนามิก (Dynamic Event System) ที่ยากจะคาดเดา นอกจากนี้ฉากจบของเกมยังมีด้วยกันอยู่หลากหลายรูปแบบซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของผู้เล่นแต่ละคนว่าจะใช้วิธีใดในการเอาชีวิตรอด จะสู้หรือจะหนี...จะเป็นผู้ล่าหรือผู้ถูกล่า...ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณ


5.แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานจากเดิม และแผนการนำไปสู่ผู้ใช้(User)

แผนพัฒนาผลงาน

เดือนมิถุนายน - หาทีมพัฒนาเพิ่ม
- วางโครงสรางการพัฒนา ui และ animation
- สํารวจความคิดเห็นกลุมผู เลนผานแบบทดสอบ
- เพิ่มเติมanimation ตัว ละคร เพิ่มฉาก และปรับปรุง การใชงานไอเทม
- ปรับปรุงระบบชองเก็บของ และประดิษฐ์ของ

เดือนกรกฎาคม

– ระบบต่อสู้

- เหตุการณตัวละครทะเลาะ กัน และระบบความสัมพันธ ตัวละคร

- เพลง และซาวดเอฟเฟค เพิ่มเติม
- ปรับปรุงระบบทักษะพิเศษ
- ฉาก Cutscene และ Jumpscares

เดือนสิงหาคม

- ทดสอบตัวโปรแกรม และ แกไขขอผิดพลาด
- เผยแพร่เกม

แผนการนําผลงานออกสตูลาด


1.เข้าประกวดในโครงการ Steam Greenlight โดยบริษัท Valve Corporation
Steam Greenlight คือระบบที่อาศัยความช่วยเหลือจากชุมชนในการเลือกเกมใหม่ ๆ ที่จะวางจำหน่ายบน Steam ผู้พัฒนาจะโพสต์ข้อมูล ภาพหน้าจอ และวิดีโอสำหรับเกมของพวกเขา และหาแรงผลักดันจากการสนับสนุนของชุมชนเพื่อให้ได้รับเลือกสำหรับการจัดจำหน่าย Steam Greenlight ยังช่วยให้ผู้พัฒนาได้รับกระแสตอบรับของผู้ที่อาจเป็นลูกค้า พร้อมทั้งยังได้โปรโมทและได้แจ้งข่าวสารต่างๆกับผู้ที่สนใจหรือติดตามเกมอีกด้วยราคา : 250-400 บาท (ราคาแท้จริง บริษัท Valve Corporation เป็นผู้กำหนด)

2.นำเสนอผลงานกับผู้ให้บริการขายเกมโดยตรงจาก 3 แหล่ง

1.Desurahttp://www.desura.com/
© Bad Juju Games, Inc

2.WildTangentGameshttp://www.wildtangent.com/
© WildTangent, Inc.

3.Good Old Gameshttps://www.gog.com/
© GOG.comราคา : 250-400 บาท (อาจมีอัตราที่แตกต่างกันตามที่ผู้ให้บริการแต่ละเจ้ากำหนด)

6.ความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอด

6.1 ความก้าวหน้า ระยะที่ 1 (มิถุนายน – กันยายน)

6.1.1. ผลความก้าวหน้า

เดือนมิถุนายน

-การปรับโครงสร้าง UI

-ซ่อนองค์ประกอบ UI แสดงค่าทักษะ ชิ้นส่วนประดิษฐ์

-ปรับลดรายละเอียดของหลอดพลังชีวิตของตัวละครให้เรียบง่าย ชัดเจน

-ปุ่มควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่แบบใหม่

-แสดงอุปกรณ์ที่ตัวละครสวมใส่ พร้อมค่ารายละเอียด

-UI ความสงสัยของตัวละครฝั่งศัตรู

-Gameplay

-ปรับปรุงระบบช่องเก็บของแบบซ่อนได้

-ปรับปรุงระบบการเก็บไอเทมซ้ำ

-ปรับปรุงรูปแบบการควบคุมตัวละครเพื่อลดความยุ่งยากในระบบหยุดเวลา

-นำระบบหยุดเวลามาปรับปรุงเป็นฟีเจอร์เสริมที่ใช้ได้อย่างจำกัด

-การวบคุมความเร็วการเดินของตัวละครผ่านการคลิกเมาส์

-Visual

-ฉากใหม่ 3 ฉาก ได้แก่ พื้นที่ชั้นใต้ดิน , พื้นที่สระว่ายน้ำ และโรงนา

-เอฟเฟ็คจากการใช้งานสิ่งของในเกม

-ปรับปรุงประสิทธิภาพของเกมให้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้น

­

เดือนกรกฏาคม

1.Gameplay

-เพิ่มระบบต่อสู้ (Combat System) และมินิเกมซึ่งทดสอบความไว และไหวพริบของผู้เล่นในการกดปุ่มบนคีย์บอร์ด หรือเมาส์ตามที่ตัวเกมสุ่ม

-พัฒนา AI ตัวละครศัตรูให้มีความเฉลียวฉลาดมกขึ้น และสามารถคว้าตัวละครที่หลับอยู่เพื่อเคลื่อนย้ายไปมาได้เพื่อเพิ่มความท้าทาย

-ระบบบทสนทนาระหว่างตัวละคร

-ปรับปรุงระบบการใช้อาวุธให้สามารถชำรุดได้เมื่อใช้งานหนักจนเกินไป

-ปรับปรุงการใช้งานอาวุธปืนให้มีระยะเวลาในการบรรจุกระสุน และการกดปุ่ม SpaceBar ค้างเพื่อเล็ง และเพิ่มความแม่นยำ

­

2.Visual

-เพิ่ม Tooltip เพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ ภายในเกม

-ปรับเปลี่ยนการจัดแสงภายในเกม ,เพิ่มเอฟเฟ็ค Sun Shaft 

­

­

­

­

6.1.2.การพัฒนาสำเร็จตามแผนหรือไม่ อย่างไร

6.1.3.แผนพัฒนาระยะที่ 2 (ตุลาคม – ธันวาคม)

6.2 ความก้าวหน้า ระยะที่ 2 (ตุลาคม – ธันวาคม)

6.2.1. ผลความก้าวหน้า

6.2.2.การพัฒนาสำเร็จตามแผนหรือไม่ อย่างไร

7.ช่องทางติดต่อ

Official Page :www.facebook.com/odngame

Product on Steam :steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=684142038

E-mail :phunphun484@gmail.com

โทร.099-047-6565

­

8.การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสาธารณะ