DIZCARD
ธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์
 1. ชื่อผลงาน
  DIZCARD
 2. ทีมผู้พัฒนา
  2.1 นาย ธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  2.2 นาย ปิยะ ไกรทัศน์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 3. อาจารย์ที่ปรึกษา
  นาย เกษม สวัสดี
 4. รายละเอียดผลงาน (สถานะก่อนการต่อยอด)
  4.1 ที่มา
  ในปัจจุบัน เราพบปัญหาระหว่างการซื้อขายสินค้าของร้านค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งในด้านของผู้ซื้อ ที่มีปัญหาในด้านของการค้นหาแคตตาลอค โปรโมชัน และการเก็บคูปองสะสมหรือลดราคา เก็บประวัติการซื้อของตน และในด้านของผู้ขาย ที่มีปัญหาในด้านการจัดการร้าน และการส่งข่าวสารให้ลูกค้าร้านของตนได้รับทราบ เมื่อคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาข้างต้น จึงมีความคิดจะสร้างโปรเจคท์นี้ขึ้นมา

  4.2 การใช้งาน
  ในด้านของแอพพลิเคชันลูกค้า โดยหลักๆจะมีในเรื่องของการค้นหาร้านค้าต่างๆ สินค้าและโปรโมชันของร้านนั้นๆ การทำการซื้อขาย เก็บใบเสร็จ และในส่วนของแอพพลิเคชันร้านค้า จะมีการจัดการร้านของตน การตั้งสินค้าที่ร้านตนเองมีเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อ การเก็บประวัติการขาย และการจัดการในระบบหลังร้าน

  4.3 สิ่งที่ทำได้
  เก็บประวัติการซื้อขาย ทำการซื้อขายแบบซึ่งหน้า แสดงโปรโมชันร้านค้า เก็บคูปองและโปรโมชันต่างๆ
 5. แผนการพัฒนาต่อยอดผลงานจากเดิมและแผนการนำไปสู่ผู้ใช้ (User)
  5.1 ออกแบบ UX และ Workflow การใช้งานของผู้ใช้ฉบับปรับปรุง (ทำ Paper Prototype)
  5.2 พัฒนาแอพพลิเคชันตาม UX ใหม่
  5.3 ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นจากร้านค้าต่างๆ
  5.4 เจรจาเบื้องต้นกับร้านค้าต้นแบบเพื่อทดสอบการใช้งานในสถานการณ์จริง
  5.5 สรุปข้อบกพร่องต่างๆและทำการปรับปรุงเบื้องต้นตาม feedback ที่ได้รับ
  5.6 ทดสอบการใช้งานกับร้านค้า (Beta Testing 1)
  5.7 รับ feedback จากทางร้านค้าและลูกค้าของร้านค้านั้นๆ
  5.8 นำ feedback ที่ได้รับล่าสุดมาปรับปรุงอีกครั้ง
  5.9 ย้ายระบบฐานข้อมูลจาก Parse
  5.10 เก็บรายละเอียดภาพรวมนำลง Play Store
 6. ความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานต่อยอด
  6.1 ความก้าวหน้าระยะที่ 1 ( มิถุนายน - กันยายน )
  6.1.1 มิถุนายน - กรกฎาคม
  หลังจากที่พวกเราได้ทำการออกแบบ UI/UX ฉบับปรับปรุงของแอปพลิเคชันทั้งฝั่งร้านค้า และลูกค้าให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

  ในเดือนกรกฎาคม พวกเราได้นำ design ใหม่มาพัฒนาใส่ในตัวแอปพลิเคชันฝั่งร้านค้า โดยหน้าหลักของแอปพลิเคชันฝั่งร้านค้ารูปแบบใหม่จะประกอบด้วย 3 แท็บ ตามการทำงานในแต่ละส่วนของตัวแอป ซึ่งได้แก่

  1. "Cashier" - ใช้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเพื่อเปิดดูยอดสะสมการ stamp ของลูกค้ารายนั้นๆ และสามารถกดเพิ่มการ stamp ให้ลูกค้า หรือกดแลกรับ reward จากการ stamp สะสมของลูกค้าได้

  2. "Rewards" - ใช้เรียกดูและแก้ไข reward ต่างๆ ที่ลูกค้าสามารถสะสมการ stamp เพื่อแลกรับได้

  3. "My Shop" - เป็นโปรไฟล์ของร้านค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาดูข้อมูลต่างๆ ตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ได้ เช่น เบอร์โทรติดต่อ อีเมลล์ แคตตาล็อคสินค้าของร้านค้า เป็นต้น

  ซึ่งความคืบหน้าการปรับปรุงแอพลิเคชันฝั่งร้านค้า ณ ปัจจุบัน เสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว 75%

  โดยต่อจากนี้ พวกเราจะทำการปรับปรุงแอปพลิเคชันของฝั่งร้านค้าให้เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มทำการปรับปรุงแอปพลิเคชันฝั่งลูกค้าต่อไป

  6.1.2 การพัฒนาสำเร็จตามแผนหรือไม่อย่างไร

  6.1.3 แผนการพัฒนาระยะที่ 2 ( ตุลาคม - ธันวาคม )
  6.2 ความก้าวหน้าระยะที่ 2 ( ตุลาคม - ธันวาคม )
  6.2.1 ผลความก้าวหน้า
  6.2.2 การพัฒนาสำเร็จตามแผนหรือไม่อย่างไร
 7. ช่องทางการติดต่อ
  https://www.facebook.com/fresh.thit
  https://www.facebook.com/piyakraitus
 8. การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสาธารณะ