The performing arts
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

การรำที่มากกว่าการแสดงเพื่อสร้างความบันเทิง...แต่เป็นการรำเพื่อรักษาคุณค่าและความหมายของการรำไว้ให้คงอยู่ จากการเรียนรู้ผ่านปราชญ์และครูในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์มากกว่าการศึกษาในอินเตอร์เน็ต

ในวันที่เยาวชนคนรุ่นใหม่เลือกสนใจแนวดนตรีจากต่างชาติและกำลังหลงลืมศิลปะการร่ายรำอย่างไทยๆ น้องๆทีม The performing arts กับเลือกที่จะฝึกฝนและรักษาไว้ซึ่งการร่ายรำอันเป็นศิลปะของชาติ และพยายามจะดึงน้องๆเพื่อนๆ ในชุมชนให้มาร่วมเรียนรู้จริงจากผู้รู้ในพื้นที่ ไม่เพียงแต่จะรักษาศิลปะการรำแต่พวกเขากำลังเยียวยา "ความรู้สึกของผู้เฒ่าชราที่วันนี้กำลังสิ้นหวังว่าในอนาคตใครจะมาสืบทอดศิลปะการแสดงนี้ต่อ ให้กลับมามีความหวังและความสุขมากขึ้น"

แต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดลึกๆกว่านี้ พบกัน "นับ 5" นี้ วันที่น้องๆเขาเอาดี มาอวดนะจ๊ะ
(ภาพจาก : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล)