หนังสือและบทความ
ถอดบทเรียน : faceBIZ
3 ปีที่แล้ว
Presentation
สัมภาษณ์ : Facebiz
6 ปีที่แล้ว