หนังสือและบทความ
ถอดบทเรียน : faceBIZ
2 ปีที่แล้ว
Presentation
สัมภาษณ์ : Facebiz
5 ปีที่แล้ว