"วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

                                     

Download ได้ที่ : https://goo.gl/td8Ycp

­

"...หนังสือเล่มนี้ ชื่อว่า วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู จัดทำขึ้นเพื่อสื่อว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้ และนำไปปฏิบัติ (คือทำวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง) จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของครู คือ เปลี่ยนสำนึกของความเป็นครู ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม..."

­

หนังสือเล่มนี้เป็นการตีความหนังสือ Enhancing Practice through ClassroomResearch เป็นข้อเขียนในบล็อก และรวบรวมปรับปรุงพิมพ์เป็นเล่มครั้งนี้ผมตีความอย่างเป็นอิสระและได้ใส่ความเห็นของตนเองลงไปค่อนข้างมาก และบางครั้งถึงกับแย้งข้อความในหนังสือ ท่านผู้อ่านพึงอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หรือหากจะต้องการสาระของหนังสือ Enhancing Practice through Classroom Research ที่แม่นยำ น่าจะอ่านจากต้นฉบับภาษาอังกฤษวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู

ผมขอตั้งความหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ครูไทยจำนวนมากลุกขึ้นมาทำงานวิจัยปฏิบัติการเพื่อศึกษาและพัฒนาตนเอง ซึ่งจะมีผลเป็นขบวนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์วิธีพัฒนาครูประจำการจาก training mode ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาเป็นแนวทางพัฒนาตนเอง (self development mode) เน้นที่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนครู


สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ พลังแห่งวัยเยาว์

มูลนิธิฯ เผยแพร่หนังสือผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิฯเผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขาหรือ มูลนิธิสยามกัมมาจล โทร.02-9379901-7 ( 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร)
2. กรณีต้องการนำไปเผยแพร่จำนวน ตั้งแต่ 50 เล่มขึ้นไป ติดต่อโดยตรงที่มูลนิธิฯ
3. ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด: วิจัยชั้นเรียน.pdf