วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม กรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ที่โรงเรียนเทศบาลทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

วันที่ 13  สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี แต่งตั้งให้นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม เป็นกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาลทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ