วีดีทัศน์รางวัลชนะเลิศ 'คนเปลี่ยนโลก' ทีมพระจันทร์ยิ้ม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์