วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สตรีมารดาพิทักษ์ ร่วมใจปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีมารพิทักษ์ จัดกิจกรรมสตรีมารดาพิทักษ์ ร่วมใจปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ อุทยานธัมมธโรนุสรณ์ สาขาวัดป่าคลองกุ้ง อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1,300 ต้น