นิตยสารเครือข่ายของวัยมันพันธุ์กล้าใหม่ ที่นำเสนอข้อมูลสาระ บันเทิง ความเคลื่อนไหวของเยาวชนในเครือข่าย"กล้าใหม่...ใฝ่รู้" โดยฝีมือของเหล่าเยาวชนในเครือข่ายที่ร่วมกันเก็บข้อมูลมาเรียงร้อยเป็นบทความเพื่อนำเสนอสาระให้แก่ผู้อ่านในทุกเพศทุกวัย
ดาวน์โหลด: ZeedMagazine_issue2.zip