นิตยสารเครือข่ายเยาวชน “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ฉบับพิเศษ เจาะลึกข้อมูลพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ชาวดินชุมชนหว้าทอง พื้นที่การเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดค่าย “พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายเยาวชนกล้าใหม่...ใฝ่รู้” นำเสนอออกมาในหลากหลายรูปแบบ โดยฝีมือของเยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพ กว่า 50 ชีวิต
ดาวน์โหลด: ZeedMagazine_issue3.zip