ปฏิรูปการศึกษาไทย ลดชั่วโมงเรียนที่ล้นตารางเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โดย ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

เครดิต : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ A+ Education Magazine ปีที่ 5 ฉบับที่ 120 วันที่ 28 สิงหาคม - 24 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ : ปฏิรูปการศึกษาไทย ลดชั่วโมงเรียนที่ล้นตารางเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

­