ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สู่คุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ 21”
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล


หัวเรื่อง : ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สู่คุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ 21”

โดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ชื่องาน : โครงการประชุมวิชาการประจำปี สตรี เยาวชน และครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 10 "สตรีและเยาวชนศึกษา:ยุทธศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย" เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี

วัน / สถานที่ : ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1

จัดโดย: โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เนื้อหา :  1.ทำไมเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องพิเศษ เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจ 2.คุณภาพของเยาวชนในยุคนี้เป็นอย่างไร 3.หัวใจสำคัญคือ เราสามารถพาเขาบรรลุคุณภาพดังกล่าวได้อย่างไร

­

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบปาฐกถา คลิก
ดาวน์โหลดเพื่ออ่านเอกสารถอดความปาฐกถา คลิก
ดาวน์โหลดไฟล์และฟังเสียงการปาฐกถา คลิก